Elektrinių matavimų darbai

Elektrinių matavimų darbai:

  • Grandinės „fazė – nulis“ varžų matavimas;
  • Apsauginės įžeminimo (įnulinimo) grandinės vientisumo nustatymas;
  • Įžeminimo įrenginio varžos matavimas;
  • Nuotėkio srovių elektros įrenginiuose matavimas;
  • Elektros įrenginių izoliacijos varžų matavimas :

a) kabelių iki 1 kV;

b)rankinių įrankių;

c)suvirinimo transformatorių ir kt;