Apie įmonę

Nors mūsų įmonė palyginus jauna, bet joje dirba ilgametę praktinę patirtį elektros ūkyje turintys darbuotojai. Patikima elektrotechninio personalo darbuotojų kvalifikacija įgalina įmonę kokybiškai ir kvalifikuotai bei per trumpiausią laiką atlikti dielektrinių priemonių bandymus ar elektrinius matavimus. Įmonė savo darbe  naudojasi naujausia technine literatūra bei praktikoje pritaiko naujausius bandymų ir matavimų metodus. Dielektrinių priemonių bandymus bei [...]